1. Ερωτήσεις σχετικά με τη ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ :

α. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά πιστεύετε ότι νιώσατε δυσφορία στα μάτια σας;
0
1
2
3
4
b. Όταν αισθανθήκατε δυσφορία στα μάτια σας, πόσο έντονη ήταν αυτή η αίσθηση στο τέλος της ημέρας και συγκεκριμένα 2 ώρες πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι;
0
1
2
3
4
5

2. Ερωτήσεις σχετικά με την ΑΙΣΘΗΣΗ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ:

a. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας τον περασμένο μήνα, πόσο συχνά πιστεύετε ότι νιώσατε τα μάτια σας στεγνά;
0
1
2
3
4
b. Όταν αισθανθήκατε τα μάτια σας ξηρά, πόσο έντονη ήταν αυτή η αίσθηση στο τέλος της ημέρας και συγκεκριμένα 2 ώρες πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι;
0
1
2
3
4
5

3. Ερώτηση σχετικά με τη ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ:

Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά πιστεύετε τα μάτια σας ήταν δακρυσμένα;
0
1
2
3
4